LOGO

Zajmujemy się doradztwem w zakresie:

1. koncepcji projektowych,
2. możliwych rozwiązań technicznych,
3. rozwiązań zamiennych
4. optymalizacji rozwiązań projektowych

Ponadto wykonujemy:

1. Badania skuteczności działania wentylacji mechanicznej
2. Badania hałasu od urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
3. Analizy akustyczne poziomów dźwięków alarmu (DSO)
4. Kontrole okresowe kotłów, urządzeń chłodniczych i instalacji grzewczych
5. Oceny ryzyka zagrożenia bakterią legionellą w instalacjach c.w.u.