LOGO

Współpracujemy z Inwestorami w zakresie:

- nadzorów nad wykonawstwem instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji
- koordynacji prac instalacyjnych
- przeglądów okresowych instalacji (wentylacji, klimatyzacji i innych)
- odbiorów technicznych